Style w Aikido

Ze względu na brak rywalizacji w Aikido wielu shihanów odcina się od odmian i stylów, jednak wyróżnia się kilka szkół.
Oto niektóre z nich:

-Aikido Aikikai- założył Morihei Ueshiba z Daito ryu aikijutsu, to główny styl aikido.

-Yoshinkan Aikido- założył w roku 1955 student Morihei Ueshiby Gozo Shioda (1915-1994),rozpoczął naukę w 1932 studiował 8 lat, oprócz aikido studiował kendo oraz judo.

-Tomiki Aikido-załżył Kenji Tomiki 9.dan Aikido i 9.dan Judo (1900-1979) uczeń Jigoro Kano (założyciela judo) i Moriheie Ueshiby , Tomiky wierzył, że rywalizacja , sportowy duch poprawi działanie technik i w tym z twórcą aikido się nie zgadzał , ponieważ odrzucał on sportowe pojęcie aikido .

-Yoseikan aikido-založil je po roce 1940 Mochizuki Minoru, žák Jigoro Kano, Gijin Funakoshiho – założyciela Shotokan Karate, Moriheie Ueshiby i student stylu Katori Shinto ryu Kobudo, Muso Shinto ryu jodo i Shorinji kempo (japońska odmiana Shaolin kung-fu wzbogacona o techniki aikijutsu). Zdobył 10. dan Aikido, 9. dan Gokushin ryu jujutsu, 8. dan Judo, 8. dan Katori Shinto ryu, 5. dan Kendo a 5. dan Shotokan Karate. W swoim stylu połączył : a dźwignie z aikido, rzuty z judo, uderzenia i kopnięcia z karate i techniki z bronią z Katori Shinto ryu.

-Iwama ryu Aikido- założył Morihiro Saito (1928-1994) uczeń Ueshiby,.

-Kobayashi ryu Aikido(Ki Society)- założył uczeń Ueshiby Hirokazu Kobayashi.

-Shinshin Toisu Aikido- założył uczeń Ueshiby Koici Tohei(10.dan) w roku 1974 .

-Tendokan Aikido – założył uczeń 1972 Kenji Shimizu 8.dan jeden z uczniów Ueshiby.

-Seidokan Aikido -powstało w USA , założył go Rod Kobyashi po odłączeniu od Ki Society.

-Aikido a Aikibujutsu Tanren Kenkyukai- założył Toshishiro Obata, po 7 latach nauki u Gozo Shiody. Łączy techniki Aikido i Daito ryu aikijutsu+ techniki z starych japońskich stylów oraz ćwiczenia z bronią (bo,jo,ken,yari).

-Makoto Aikido- powstało w USA, założycielem był Larry Reynosa uczeń shihana Stevena Seagala.

-Shin Budo Aikido- Shizuo Imaizumi uczył Aikikai Aikido a Ki Aikido v USA